Log in op Mijn VVD

Nieuwe ontsluitingsroute voor Nutricia in gebruik genomen!

Op 27 oktober is de nieuwe ontsluitingsroute voor Nutricia in gebruik genomen. De afgelopen weken heeft Nutricia de route getest en is de proefperiode succesvol afgerond. Gezien het belang van de weg voor Zoetermeer, Nutricia en niet in de laatste plaats de bewoners aan de Eerste Stationsstraat, heeft het college ervoor gekozen de weg direct vanaf 27 oktober 2021 volledig in gebruik te nemen. De Zoetermeerse VVD is zeer verheugd dat deze nieuwe ontsluitingsroute is gerealiseerd en dat daarmee een einde is gekomen aan de onwenselijke situatie dat vrachtverkeer van Nutricia via de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan moest rijden. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Al in maart 2019 vroeg de VVD werk te maken van de ontsluitingsweg. Directe aanleiding waren twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Ik ben heel blij dat de weg nu gerealiseerd is. De verkeersveiligheid in Zoetermeer is voor de VVD een belangrijk onderwerp'. VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier: ’Eindelijk is het zover. Er rijdt nu veel minder vrachtverkeer door de Eerste Stationsstraat. Dit komt zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de wijk ten goede. Het weren van vrachtverkeer uit het Dorp is jarenlang onderwerp van onderzoek geweest. Dit heeft geleid tot een duurzame oplossing samen met Nutricia die het vrachtverkeer uit het Dorp weert, dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid.’

De nieuwe route van en naar Nutricia loopt nu over het bedrijventerrein Rokkehage en via het deel van de nieuwe ontsluitingsweg parallel aan de A12 dat ‘Waterzuiveringsweg’ is genoemd. Om verkeerd rijden zoveel mogelijk te voorkomen, is de nieuwe route naar Nutricia voorlopig met gele bebording aangegeven. Ook is aan de online routeplanners doorgegeven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Vanaf 27 oktober is de ingang aan de Eerste Stationsstraat dicht voor vrachtverkeer, koeriers, contractors en overige bezoekers die op het terrein moeten zijn. Zij maken voortaan gebruik van deze nieuwe weg.