Log in op Mijn VVD

VVD bepleit steun voor Zoetermeerse horeca voor controle Coronapas

Op 16 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met de coronapas voor horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Het is de bedoeling dat de horeca het bezit van een coronapas per 25 september zelf gaat controleren. Daarover is er bij met name horeca-ondernemers onrust ontstaan. Wel heeft het kabinet aangekondigd geld vrij te maken voor gemeenten zodat zij extra toezichthouders kunnen inzetten voor handhaving van coronatoegangsbewijzen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils stelde hierover in de raadsvergadering van 21 september mondelinge vragen aan burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik wilde weten of de burgemeester bereid is om te kijken of de tijdelijke middelen bedoeld om de coronapas te handhaven kunnen worden ingezet als compensatiemiddel voor ondernemers die netjes controleren op de coronapas, bijvoorbeeld middels een subsidie voor de inhuur van beveiligers’. Het antwoord was positief: de tijdelijke middelen kunnen daar in beginsel voor worden ingezet. Hoe dat precies wordt geregeld is echter nog niet duidelijk.

‘Door de korte termijn en door de tijdelijkheid van het geld is het niet mogelijk voldoende extra handhavers op te leiden of in dienst te nemen om op een zinvolle wijze aan de handhaving bij te dragen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Dat mag niet tot de situatie leiden dat door gebrekkige handhaving ondernemers die zich netjes aan de regels houden straks voor grotere kosten komen te staan dan ondernemers die dit niet doen. Hierdoor zou een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen ontstaan voor ondernemers die zich niet aan de regels houden. En dat is natuurlijk niet wenselijk’.

Burgemeester Bezuijen was er overigens nog niet gelijk van overtuigd dat er oneerlijke concurrentie zou kunnen ontstaan. De gemeente zal namelijk steekproefsgewijs naleving van de maatregelen controleren. Ten aanzien van ondernemers die hebben aangegeven dat zij het bezit van een coronapas niet zullen controleren zal de gemeente nadrukkelijk tegen optreden. Of het zover zal komen is overigens nog te bezien. Er zal eerst met de ondernemers overleg plaatsvinden over de naleving en handhaving van de nieuwe Corona-maatregelen.