Log in op Mijn VVD

VVD: Incidentele meevaller geen oplossing voor structureel probleem

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven lichtte in het Resultatendebat op 31 mei 2021 twee zinnen op uit de jaarstukken over 2020 waarin hij vond dat gemeentefinanciën goed waren samenvat: Gesteld wordt dat het structureel begrotingsbeeld onverminderd negatief blijft. Een incidentele meevaller is helaas geen oplossing een structureel probleem. ‘Nog steeds, en dus ook in 2020, vormen de hardnekkige tekorten op de wmo en jeugdzorg de hoofdmoot van dat structurele probleem’, zo hield hij de raad en het college voor: ‘Het sociaal domein is nog steeds een moeras van financieel levensgevaarlijk drijfzand waar we liever omheen sluipen. En het zou eigenlijk een innovatieplaats moeten zijn waar tijd, geld en ruimte is om beleidsbarrières te doorbreken en samen met alle betrokkenen te werken aan die zo veel benoemde en geroemde 'bedoeling'.

Hij vroeg aan het college hoe we uit deze kramp komen en welke concrete stappen zijn daarvoor in 2020 gezet en welke concrete resultaten zijn beschikbaar gekomen. Het antwoord was: weinig. Eén van de oorzaken was en is natuurlijk de Corona-crisis die een grote inzet vereiste van veel gemeenteambtenaren, ook die die zijn belast met de jeugdzorg. Rob Duiven: ‘De VVD vindt dat we trots op de veerkracht van de stad en het vermogen snel en anders te denken mogen zijn. De uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen en bijstand voor ondernemers zijn snel en zorgvuldig met veel veerkracht tot stand gekomen. De crisis heeft ook veel van onze ambtenaren gevraagd en doet dat overigens nog steeds. Waardering voor alle medewerkers van de gemeente is daarom op zijn plaats’.

Never waste a good crisis. Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, op welke manier is het college voornemens de evaluatie op te zetten en welke lessen zijn te trekken, waren de vragen die Rob Duiven aan het college stelde: ‘Welke patronen of beleidsonderdelen bleken juist dankzij de corona-pandemie in 2020 nodig aangepast te worden’. Genoeg bleek uit de antwoorden maar de indruk werd gewekt dat dit net niet op gestructureerde wijze werd opgehaald. In zijn tweede termijn pleitte hij dit wel te doen. 'Langzamerhand gaan we weer terug naar het oude normaal en dan zijn alle duur geleerde lessen vergeten en verloren', zo hield hij het college voor.