Log in op Mijn VVD

Referendum afvalbeleid: als je het doet, dan moet je dat goed doen!

‘Als je het doet, dan moet je het goed doen’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven over de vraag hoe en wanneer het referendum over het nieuwe afvalbeleid in Zoetermeer zou meten plaatsvinden. De Zoetermeerse VVD is daarom voorstander om het referendum samen te laten vallen met komende gemeenteraadsverkiezingen. Want de VVD wil dat referendum goed wordt voorbereid, volgens de geldende regels, en dat kost tijd, bijvoorbeeld om de vraagstelling scherp te formuleren, de informatie- en communicatie naar inwoners goed in te richten en nog veel meer. 'Bovendien, hoe hoger de opkomst bij het referendum, hoe representatiever en overtuigender de uitkomst is', aldus Rob Duiven: 'De ervaring leert namelijk dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen veel hoger zijn dan bij apart georganiseerde referenda'.

Er is voorts ook geen reden de inwoners nu op te dringen om snel te besluiten. Rob Duiven: 'En, niet onbelangrijk: de organisatie een referendum kost de gemeente veel geld; het apart organiseren kost gemeente héél veel meer geld'. De gemeente heeft voldoende handtekeningen binnen die vereist zijn voor een aanvraag. De beslissing over het referendum valt op 6 april in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad straks besluit het verzoek toe te wijzen, krijgt Zoetermeer het eerste referendum in tientallen jaren. Als de gemeenteraad het verzoek toewijst, heeft de stad tot 6 april 2022 de tijd om het referendum te houden. De uitslag van zo’n raadgevend referendum is geldig is als 30 procent van de kiesgerechtigden een stem uitbrengt.