Log in op Mijn VVD

Samenspraak is goed, maar moet wel beter

De Zoetermeerse VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen. Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden tot onnodige vertraging van concrete projecten. VVD-raadslid Thera Hoekstra: ‘De VVD vindt dat de gemeente over de mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren. In klare taal, die voor iedereen te begrijpen is. Zodat iedereen vooraf weet waarover de samenspraak gaat en wat ervan te verwachten is’.

De uitvoering van de samenspraak kan beter. Thera Hoekstra: ‘Een gedegen voorbereiding heeft een positieve invloed op de praktische uitvoering van een bijeenkomst met inwoners. En de praktische uitvoering is weer van invloed op de beleving van de deelnemers aan een bijeenkomst’. De VVD is veelvuldig aanwezig bij informatie- en samenspraakbijeenkomsten met inwoners. Daarbij moest te vaak worden geconstateerd dat de kwaliteit van de uitvoering van die bijeenkomsten verschillend is en soms zelfs onder de maat.

Thera Hoekstra: ‘De kwaliteit is de uitvoering moet ècht beter. Er moet beter geleerd worden van de ervaring van het organiseren van eerdere participatiebijeenkomsten'. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD de motie Gouden standaard voor samenspraakbijeenkomsten ingediend. De motie vraagt het college een ‘gouden standaard’ op te stellen voor participatiebijeenkomsten die door de gemeente Zoetermeer worden georganiseerd. In deze gouden standaard moet in ieder geval worden opgenomen hoe het communicatietraject rondom een participatiebijeenkomst wordt vormgegeven.

Thera Hoekstra: ‘Ik ben erg blij dat de motie door de gemeenteraad is aangenomen. Ik verwacht dat het college nu echt vaart gaat maken met het verbeteren van de samenspraakbijeenkomsten. Samenspraak is goed, maar moet wel beter’.