Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: inzet van extra JeugdBOA’s goede eerste stap

Donderdag 31 januari stuurde het Zoetermeers college van B&W een voorstel naar de raad over inzet van extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) voor jeugd. De Zoetermeerse VVD vindt dat een goede eerste stap naar een grotere inzet met BOA’s, zoals de partij al jaren bepleit.

 

In Zoetermeer ziet de lokale VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. VVD Raadslid Robbert Moree: ‘Diverse malen heeft de Zoetermeerse VVD gevraagd om aandacht hiervoor en het college opgeroepen tot actie. In een voorstel dat recent naar de gemeenteraad is gestuurd vraagt het college om de capaciteit voor de aanpak van de toegenomen jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit uit te breiden met een Jeugdmarshall en twee Jeugd BOA’s’.

De Zoetermeerse VVD steunt dit voorstel en ziet dit voorstel als een antwoord van onze jarenlange vraag om uitbreiding van het aantal handhavers. Deze voorgestelde uitbreiding is een goede eerste stap. Meer handhavers en meer politiemensen op straat zorgen ervoor dat Zoetermeer een veilige stad blijft.

De VVD vindt dat versterking van de integrale aanpak tegen jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit hard nodig is. De trieste reeks van recente incidenten onderschrijft deze conclusie: meenemen van een vuurwapen naar school meegenomen naar school, een schietincident tussen jeugdgroepen op de openbare weg, een beschieting in Delft die voor een Zoetermeerse jongen fataal afliep en waarvoor andere Zoetermeerse jongeren zijn aangehouden, georganiseerde vechtpartijen waar weddenschappen aan gekoppeld waren in Oosterheem, verstoring door jongeren van een media-interview in Palenstein.

Robbert Moree: ‘Er zijn signalen dat het probleem groeit waardoor dringend een intensievere aanpak vereist is. Vanuit politie en scholen wordt aangegeven dat zij zien dat criminele organisaties proberen om jongeren de criminaliteit in te trekken.’

De Zoetermeerse VVD vindt daarom dat deze geïntensiveerde aanpak op de kortst mogelijke termijn moet worden gestart. ‘Wij zijn groot voorstander van een brede aanpak met vroegsignalering, preventie en repressie‘, aldus Robbert Moree: ‘voor de VVD is er geen twijfel: op korte termijn uitbreiding van de capaciteit voor de aanpak tegen jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is nuttig en hard nodig!’